Missie & Visie

 

De vraag naar koraanlessen is groot. Voor veel jongeren is de stap naar het basisschool en de middelbare school vanzelfsprekend. Het is onze opdracht, als de kinderen bij ons komen, om het talent uit te halen. Hen uit te dagen om meer uit zichzelf te halen.

 

Als school, waar zo veel verschillende kinderen elkaar wekelijks ontmoeten, vinden wij het belangrijk dat er rust en regelmaat is en dat we elkaar met respect tegemoet treden. Acceptatie van de ander en van het anders zijn speelt hierin een grote rol. Om dit te bereiken zijn er duidelijke omgangsregels. Wij maken heldere afspraken (bijvoorbeeld de school- en klassenregels) met kinderen over wat wel en niet mag en leggen ook uit waarom dat zo is. Wanneer we kinderen moeten corrigeren, hanteren wij liever beloning en aanmoediging als pedagogische hulpmiddelen.

 

Als school zijn wij ons er goed van bewust dat we een onderdeel zijn van onze omringende samenleving. Wij geven de kinderen inzicht in hun rol in die samenleving. Dit doen we niet alleen door kennisoverdracht, maar we proberen de kinderen ook te stimuleren om er aan deel te nemen. Dit komt vooral tot uiting tijdens dienlessen.

 

Bagage

Wij geven de kinderen voldoende bagage mee om straks een eigen plek in de (steeds veranderende en gecompliceerde) samenleving te verwerven. Wij hopen daarom dat een kind dat onze school heeft doorlopen:

 

- een brede kijk heeft op de maatschappij

- respect heeft voor een ieder, voor het leven in het algemeen en voor andere meningen

- op een fatsoenlijke manier voor zichzelf op kan en durft te komen

- prettig is in de omgang